Formularz rejestracji na bezpłatną konferencję

* Pola obowiązkowe

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, mający siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Państwa dane (nazwa podmiotu, imię nazwisko, adres siedziby podmiotu, adres e-mail, nr telefonu służbowego) zostały pozyskane z ogólnodostępnych stron www, publikacji, broszur, itp., wyłącznie w celu realizacji działań Samorządu Województwa Mazowieckiego, wskazanych w art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596), mających na celu wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. * Pole wymagane

Wypełniając i przesyłając powyższy formularz, deklaruję uczestnictwo w konferencji. * Pole wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza.